«

»

Parish Newsletter – 9th March 2014

Nuachtlitir  Ghaoth Dobhair

AN CHÉAD DOMHNACH DEN CHORGHAS 09/03/2014

Aifrinn Na Doirí Beaga:

Dé Domhnaigh 8.30 r.n. agus 11.00 r.n
Dé Luain:
  7.00i.n.Dé Máirt:  7.00i.n.Dé Céadaoin:7.00i.nDéardaoin: 7.00i.n.
Dé h-Aoine:
8.30r.n agus 7.00i.n Dé Sathairn: 7.00i.n.Mín Uí Bhaoill: Dé Domhnaigh 10.00r.n
Dún Lúiche:    
 Dé Domhnaigh 10.00r.n.
Cnoc Fola:       
Dé Sathairn 7.00i.n  Dé Domhnaigh 11.00r.n.. hAoine 7.00i.n.
Síor Adhradh:
Dé Máirt 7.00i.n. go dtí 8.00i.n Dé Céadaoin
Faoisidin
:         Dé hAoine 9.00r.n agus 7.30i.n.
Síor Adhradh i gCnoc Fola:
Dé h-Aoine, 10.00r.n-10.00i.n.

Ba cheart don Phobal uilig ó Mhín Ui Bhaoill, Cnoc Fola, Dún Lúiche agus na Doirí Beaga freastail ar an tSíor Adhradh i rith an Chargais. Ba cheart díbh freastáil ar na hAifrinn go rialta agus an ghlún óg a thabhairt libh fosta.

Oilithreacht Dheoise Rath Bhoth go Lourdes.  22ú Bealtaine go dtí 27ú Bealtaine 2014. Luach €690. Aerphort Bhéal Feirste. (Fógra sa Phoirse)

Béidh Cúrsa Réamhphósta: a reáchtáil ag ACCORD ar an 7ú/8ú Mhárta agus
11ú/12ú Aibreán san Ionad Tréada i Leitir Ceanainn. Tuilleadh eolais 0749122218

Oilithreacht Go Medugorje 13ú Aibreán  2014: ar feadh 7 n-oíche. Costas €629.
Páisti faoi 16 €579. Eolas ó Bheirní ag 087 9353953. Séiplíneach: An tAthair Pól Ó Gallchóir. ( Fógra sa Phóirse )

Oilithreacht go dtí an Iodáil: Benevento, San Giovanní, Rotondo agus costa an Aidriad. Treoraí spioradálta, An tAthair Aodhán Cannon. Turas 8 lá ag imeacht
ar an 2/6/2014.tuilleadh eolais ó( 01)2410800 nó (071) 9851129.

Relay don bheatha Dhún na nGall: Comhdhail in Ostán an Mt. Errigal, Leitir Ceanainn 5ú Aibreán. Tuilleadh eolais ó (087)9966096/087)6865828.

Tá Boscaí na Trócaire ar fáil ‘sna tithe Pobail uilig. Tugaigí tacaíocht díofa sin atá ar an ghannchuid!

Oilithreacht go dtí an Talamh Naofa: ar siúl ón 29ú Meán  Fómhair-7ú D. Fómhair,2014.Tuilleadh eolais ó Danny ag 074 9131078.

Oilithreacht go Medugorje 15ú Deireadh Fómhair 2014  Ar feadh 7 n-oíche. Costas €619. Eolas ó Bhríd ag 0879764426/0749532561. (Fógra sa Phóirse).

Lá Iontrála ag Scoil Phádraig, Dobhar Dé hAoine 14ú Márta idir 9.30 r.n. go dtí 2.00 i.n.

Díolachán Cácaí: ar siúl Scoil Adhamhnáin, Luinnigh Aoine 14Márta idir1.00-2.00
Fáilte roimh gach duine. Béidh cupán tae ar fáil!

Uimhir na Sagairt:An tAth Brian Ó Fearraigh  S.C 0879935544.

An Sagart Pádraig Ó Baoighill                             S.P.0749531310.

CHÉAD DOMHNACH DEN CHORGHAS   A

AN CHÉAD LÉACHT  Sliocht as leabhar Genesis.                

Chum an Tiarna Dia an duine de chré na talún agus shéid ina shrón anáil na beatha;  ar an dóigh sin rinne sé anam beo den duine.  Chuir sé garraí i Éden agus chuir ann an duine a chruthaigh sé.  Chuir an Tiarna Dia ag fás aníos as an talamh gach cinéal crainn,  deas le amharc ortha agus maith le hithe  agus i lár an gharraí bhí crann na beatha agus crann fhios na maitheasa agus an oilc.

Ba ghlice an nathair nimhe ná aon ainmhí allta dá ndearna an Tiarna Dia,  agus dúirt sí leis an bhean:  ‘Ár dhúirt Dia libh gan ithe de thoradh aon chrainn sa gharraí?’  Dúirt an bhean leis an nathair nimhe:  ‘Tá cead againn toradh na gcrann sa gharraí a ithe;  ach i dtaobh an chrainn i lár an gharraí,  duirt Dia mar gheall ar;  “ná hithigí é  agus ná bainigí leis le heagla go bhfaidheagh sibh bás.”’  Agus dúirt an nathair nimhe leis an bhean:  ‘Ní bhfaighidh sibh bás,  ni bhfaighidh sin!  Óir tá fhios ag Dia an lá a íosfaidh sibh dá thoradh go n-osclófar bhur súile agus go mbeidh sibh cosúil le deithe agus go mbeidh fios na maitheasa agus an oilc agaibh.’  Chonaic an bhean go raibh toradh an chrainn maith le hithe,  taitneamhach don tsúil agus oiriúnach-siocar an eolais a thiocfadh leis a thabhairt.  Thóg sí,  dá bhrí sin,  cuid dá thoradh agus d’ith é;  thug sí cuid de comh maith dá fear a bhí ina cuideachta,  agus d’ith sé é.  Ansin fosclaíodh a súile agus chonaic siad go raibh siad tarnochta agus d’fhíodar duilleoga fige lena chéile agus rinne brait íochtair daofa féin.

Sin é Briathar Dé. FR.   Buíochas do Dhia.

FREAGRA AN tSAILM: Déan trócaire orainn,  a Dhia,  mar gur pheacaigh muid.

AN DARA LÉACHT

Sliocht as litir Naomh Pól chuig na Rómhánaigh.         5:12, 17-19,

A bhráithre,  tháinig an peaca isteach sa saol fríd aon duine amháin agus tháinig an bás isteach fríd an bpeaca;  agus sa tslí sin spré an bás i measc an chine daonna uilig de bhrí gur pheacaigh an uile dhuine.

Anois mas rud é go dtug peaca an aon fhir amháin an bás i réim,  is mó go mór sin a bheidh bua agus beatha – fríd an aon duine amháin Íosa Críost – acu sin a ghlacas le saibhreas na ngrásta agus le bronntanas na fíréantachta.  Arís,  faoi mar a tugadh daorbhreith an bháis ar an uile dhuine mar gheall ar choir aon duine amháin,  ar an dóigh chéanna tugadh saorbhreith agus beatha don uile dhuine mar gheall ar dhea-ghníomh an aon duine amháin.  Faoi mar a rinneadh peacaigh de mhórán trí easumhlaíocht an aon duine amháin,  mar a gcréanna déanfar firéin de mhórán trí umhlaíocht an duine amháin.

Sin é Briathar Dé.                                                           FR.  Buíochas do Dhia.

Véarsa: ar arán amháin a mhairfidh an duine, ach ar an uile fhocal a thagann as béal Dé.

SOISCÉAL:

Sliocht as an Soiscéal Naofa de réir Naomh Maitiú.               4:1-11.

San am sin threoraigh an Spiorad Íosa isteach san fhásach chun cathuithe an diabhail a sheasamh.  Rinne sé troscadh ar feadh daichead lá agus daichead oíche,  agus bhí ocras air ina dhiaidh sin.  Tháinig an cathaitheoir chuige agua dúirt leis:  “Más tú Mac Dé,  abair leis na clocha seo a bheith ina n-arán.”  Ach dúirt sé á fhreagairt:   “Tá sé scríofa; ní ar arán amháin a mhaireas an duine, ach ar an uile fhocal a thagann as béal Dé.”  Rug an diabhal leis ansin é isteach sa chathair naofa agus chuir ar bhinn an teampaill é agus dúirt leis:  “Más tú Mac Dé,  caith thú féin síos,  óir tá sé scríofa; go dtug sé ordú dá chuid aingil mar gheall ort agus iompróidh siad ina lámha thú, ar eagla go mbuailfeá do chos i n-éadan cloiche.”  Dúirt Íosa leis:  “Tá sé scríofa fosta; ní bhainfidh tú triail as an Tiarna do Dhia.”  Rug an diabhal leis arís é suas ar shliabh an-ard agus thaispeáin do ríochtaí an domhain go h-uile agus a nglóir agus dúirt leis:  “Bhéarfaidh mé iad seo uilig duit má shléachtann tú damh agus mé d’adhradh.”  Dúirt Íosa leis ansin:  “Imigh leat,  a Shátan!  óir tá sé scríofa;  bhéarfaidh tú adhradh don Tiarna do Dhia, agus is dó-san amháin a dhéanfas tú seirbhís.”  Ansin d’fhág an diabhal é,  agus tháinig na hAingil chuige agus rinne siad freastal air.

Sin é Soiscéal Dé.                                                  FR.   Moladh duit,  a Chríost.

BÁS LE GAIRID:

Mary Bhán Ó Donnell, Sliochán/Glasgow
Brendan Ó Raghallaigh, Rann na Feirste
Eibhlín (Sam) Ó Duibheannaigh, Doire na Mainsear.
Anna Coyle, Canada/Cnoc a’Stollaire
Bob Allan, Corcaigh/B.A.C
Frankie Beagan, Glasgow
Frances Magnesis, Cormhín/Glasgow
Francie Carroll,Baile Lár.
Robert Mackie Dún Éadain/ Doirí Beaga.
Bridie Doody/Doherty, Rann na Feirste/Londain
Mary Mc Fadden, Cnoc Fola
Eileen Paterson, BÁC/ Min an Iolair.
Madgie Pheadair John Sweeney, Fanabhuí/Gleann hUalach.
Dinny Harley, Loch an Iubhair.
Theresa Ní Bhaoill, Dobhar.
Tomás Mac Donncadha, An Cheathrú Ruadh.
Hudai Mac Aodh, An Charraic
Cathal Ó Beirn Liathroim/Sasanna
Mary (Dan Eoin) Bonley, Leitircatha &Cornwall
Margaret Bn. Chaomhanach, Woodford.
Dan Phaidí Dhónail Ó Gallchór, Bun a’Leaca
Joe Ó Dúgáin /Carraic a’tSeascain/Glasgow
Seamus Ó Currain, Coitin/Nua Eabhrach
Thomas Mills, Fálcarrach.
Anne & Tommy Woods, Glasgow
Thomas Mc Clelland, Cnoc Fola.
Owenie Ó Fearraigh, Machaire Chlochair

CUIMHNEACHÁIN BÁIS:

Annie Curran, An Charraig,     Aif 8/3/14,7.00i.n.
Phil Curran, An Charraig
Conchubhar Ó Colla, Srath Mairtín
Pádraig &Máire Mac Pháidín, Cill –Ulta
Pádraig Ó Fríl, Luinnigh
Marie Ni Bhriain (Ní Chnáimhsí) Carraic a’tSeascain/B.A.C.,     Aif 10/3/14,7.00i.n.
Owen Mc Cole, Dobhar.
John, Barney &Thomas Mc Gee, Luinnigh Bheag,                        Aif 11/3/14, 7.00i.n.
Darby, Nellie & Willie Diver, An Luinneach                                 Aif, 12/3/14, 7.00i.n
Bridget & Bernie Mc Gee, Srath na Bruaigh,                                Aif 13/3/14, 7.00i.n.
Myles Mc Geady & Mary Boyle, An Chormhín,                           Aif 14/3/14, 8.30r.n.
Jimi Phaidí Jimí Mac Giolla Bhrighde, Ard na gCeapairi             Aif 14/3/14, 7.00i.n.
Tadhg Ó Duibhir, an Luinneach                                                    Aif 15/3/14,7.00i.n.
Mary, John Mc Gee, Min na Cuinge/Glasgow,                             Aif 16/3/14, 10.00r.n D.L.
Kitty & Mánas Mac Pháidín & Máire(iníon) Cnoc Fola               Aif. 8/3/14,7.00i.n.
Kitty & Paddy Mc Fadden, Bun a Leaca,                                      Aif 9/3/14, 11.00r.n
Bríd(bhun a’bhaile) Mackie, Dún Eadain/ An Ghlaisigh
Hughie Mc Garvey Bun a’Leaca,                                             Aif 15/3/14, 7.00i.n.
Tadhg Thaidhg Mac Pháidín,                                                   Aif 16/3/14 11.00r.n.
Paddy Curran, An Ghlaisigh                                                    Aif 17/3/14, 11.00r.n.

Éigse Uladh 2014:” Tomás Mac Giolla Bhríghde-a shaol agus a shaothar”

Aifreann na hÉigse, i dTeach Pobail Mhuire, Doirí Beaga ar an Domhnach 9Márta,11.00.
a chraoladh beo ar RTE/RNG.www.crannog.iewww.facebook/ancrannog

Paráid Lá ‘le Pádraig :  ón Bhun Beag go Doirí Beaga ag toiseacht ag 2.30i.n.
“Taraigí  amach agus glac páirt”

Ceolchoirm: Ranganna Ceoil na Crannóige in Acadamh na hOllscoile, Ghaoth Dobhair
Déardaoin 13Márta ag 6.00i.n.

Lotto Scoil Bhríde Mín a ’Chladaigh:  Uimhreacha 2, 20, 21,24. Trí uimh ag
Micí Anna Mc Geady Chéad phota oir eile €675.

Bingo Mór Mór Sa Chlub Theach: Dé Domhnaigh16 Márta ag 3.00i.n.€4,000 duaiseanna.

Naíolann Ghaoth Dobhair: Seirbhis Cúram Iar Scoile. Labhair le Caitlín 0749531958.

Béidh an leabhar Ó Duibhir as Gabhla:  le Pádraig Mac Gairbheith, a sheoladh  ag an Athair. Brian Ó Fearraigh in Acadamh na hOllscoile, Gaoth Dobhair, 15Márta, 8.00i.n. Fáilte roimh an phobal chuig an ócáid.

Buíochas: do gach duine a thug tacaíocht don bailiúcháin Alzheimer’s . Tógadh €802.72.

Club 100 Cnoc Fola: €400 Bríd Mulhern, €200 Amanda Ní Fhearraigh, €200 Joseph Ó Dubcháin, €100 Liam Mac Pháidín,€20 dó siúd, Padraig Doyle, Clíona NÍ Ghallachóir, Nellie Ní Ghallachóir, Séan Néill agus John Coyle.

Rang Ealaín in Pobal Scoil Ghaoth Dobhair: ag tosacht Dé Luain10 Márta. 7-10 i.n.ar feadh 6 seachtaine €50. Fáilte roimh daoine úra. Múinteoir Joe Mc Clafferty 087 9209824.

Bord Na nÓg – CLG: Traenáil toiseacht árais Dé hAoine 14 Márta. Faoi 8: 6.00-7.00i.n.

Faoi 10: 7.00-8.00i.n. Clárú ar an oíche agus sonraí fón de dhíth do chóras Text.

Ballraíocht CLG Ghaoth Dobhair: Gach oíche Déardaoin rith na míosa, 8.00-8.30i.n.

Muintearas: Cúrsa Scileanna Agallamh agus cuir CV le cheile. Cúrsa 4 lá, saor in aisce.
ar an 24ú Márta ón 10.00-3.00i.n. Cúrsa Comhrá Gaeilge Dé Luain 24Márta. Tuilleadh eolais. 074 9532578. nó mtchg@eircom.net

Ionad Naomh  Pádraig Dobhar:Imeachtaí Seachtain na Gaeilge

Paidrín i nGarradh an Dóchais, Ionad Naomh Pádraig Dé Satharn 8/03/14, 8.00 i.n.

Lá Gaelach Spórt agus Spraoi 9/03, 12 – 4 i.n. Bácáil Traidisiúnta do Pháistí, ‘The Cube’, Preab Chaisleáin, Comórtas Scrabble i nGaeilge, Péinteáil Aghaidhe, Comórtas Púil, BBQ.Photoshop ag toiseacht san Ionad Dé Céadaoin 19/03 @ 7 i.n.  Cur scairt ar an Ionad.Cúpla spás fágtha ar na cúrsaí seo go fóill:- Géineolaíocht, Cocaireacht do Mhná Tí, Dearadh Intí (Interior Design) ar Bhuiséad MOT – Meitheal Oibrí Tacaíochta:- Tá daoine cláraithe againn anois fá choinne an Togra MOT:-  Leictreoir, péintéir, garradóir, tíleoir.  An bhfuil pluimbéir ar bith amuigh anisn a bheadh sásta clárú linn, a rachadh chun sochar seanóirí an phobal, ar phraghas réasúnta.  Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net