«

»

Parish Newsletter – 8th September 2013

Nuachtlitir Ghaoth Dobhair

An Tríú Domhnach Fichead 08/09//2013

Aifrinn Na Doirí Beaga: Dé Domhnaigh 8.30 r.n.& 11.00 r.n

Dé Luain  -7.00i.n  . Dé Máirt: 8.30 r.n. & 7.00i.n. Dé Céadaoin: 7.00 i.n.
Déardaoin: 8.30 r.n. & 7.00 Dé h-Aoine: 8.30 r.n. & 7.00 i.n
Dé Sathairn. 7.00 i.n.
Dún Lúiche:       Dé Domhnaigh: 10.00 r.n.
Mín Uí Bhaoill:  Dé Domhnaigh: 10.00 r.n.

Síor Adhradh: 7.30 i.n. Dé Mairt go dtí 8.00 i.n  Dé Céadaoin.

Faoisidin:           Dé hAoine 9.00 r.n agus 7.30 i.n.

Aifreann Bhliantúil: Dó theaghlaigh atá ag dréim lé leanbh, ar siúl in Ard Eaglais N.
Adhamhnáin i Leitir Ceannainn ar an 12/9/2013, 7.30i.n. Is é príomh cheiliúraí an Aifrinn
ná An tEaspag Philib Ó Buaidhe.

‘Íosa mhilis, a dhianghrá,
coimirce m’anama ar do dheasláimh
anois agus ar uair mo bháis,
ar eagla sa bhomaite dheireanach,
nach dtiocfadh liom é rá.

——————————–

Toirbhirim duit mé féin, a Chríost;
Nár scara me leat a choíche arís!
ar uair mo bháis na lig dom imeacht,
‘s indiaidh mo bháis bím leat i bhfolach.

Cruinniú Tacaíocht Alzheimer’s Ionad Lae Mín a’Iolair Dé Máirt 10/9/13 ag 8.00i.n.

Naíolann Ghaoth Dobhair: Seirbhís Naíolainne. Tuilleadh eolais ó 074 9531958.

Scoil Mhuire Dhoire Beaga: Whist achan oíche Luan ar 8.30i.n.

Dinnéar agus Damhsa: Cumann Ailse an Iar Thuaisceart. Óstán na Cúirte Dé Sathairn
28ú Mean Fómhair ag 8.00i.n.Ticeidí €50 ó Mary Mc Ginley 074 9522555 nó 0868098009.

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair  (Post) Rúnaí Oifige. Post Páirt
Aimseartha Sealadach (Saoire Máithreachais). Seol Iarratas & CV chuig an Bhainisteoir ag
cfgd@eircom.net roimh 13/9/13.Tuilleadh Eolais ó 074 9532208

Uimhir:                    An tÁth Donnchadh Ó Baoill        S.C. 074 9531155.

An tÁth Brian ÓFearraigh            S.C. 087 9935544.

An Sagart Pádraig Ó Baoighill      S.P.074 9531310.

AN TRÍÚ DOMHNACH FICHEAD  AN CHÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar na hEagna.       9:13-18.

Cé a dtig leis fios a fháil ar rún Dé nó a dhéanamh amach goidé is toil le Dia?  Mar tá
réasúnaíocht an duine gan mhaith agus a intinn neamhsheasmhach.  Tá an corp somhillte ina ualach ar an anam; agus an t-áras créafóige ina mheáchan ar an aigne.
Tá sé cruaidh go leor againn a bhfuil ar an talamh a dhéanamh amach; dícheallach go leor a
bheith i mbun na fírinne.  Cé a dtig leis,  mar sin,  fáil amach goidé atá ar neamh?  Cé a fuair
fios ar do rún muna dtug tusa Eagna dó agus munar chuir tú do spiorad naofa chuige ó na
flaithis?  Ar an dóigh sin díríodh bóithre mhuintir an tsaoil seo agus múineadh daofa goidé ab áil leatsa.  Sábháladh iad fríd an Eagna.

Sin é Briathar Dé. Buíochas do Dhia.

AN DARA LÉACHT

Sliocht as litir Naomh Pól chuig Philémon.   9-10,12-17.

A bhráthair ionmhain,  mise Pól,  atá i mo thoscaire agus i mo phríosúnach anois ar son Íosa Críost.  Déanaim achainí ort ar son mo mhac Onesimas,  a tharla mise a bheith i m’athair aige le linn mo phríosúnachta agus a bhfuil mé anois á scaoileadh abhaile chugat,  cé gurb é an duine is ansa le mo chroí.  Is é ab fhearr liom féin go bhfanfadh sé agam le freastal orm le linn mo phríosúnachta ar son an tSoiscéil;  ach ní maith liom aon ní a dhéanamh gan cead uait ionas go mbeadh an mhaith sin agat de do dheoin féin agus chan i d’ainneoin.  B’fhéidir gurb é an fáth ar scar sé leat ar feadh tamaill,  go bhfaighfeá ar ais é go brách,  ní mar sclábhaí ach mar rud níos fearr ná sclábhaí,  sé sin mar bhráthair ionúin.  Dá dhílseacht é le mo chroí féin,  nach mó go mór an dáimh is cóir a bheith agatsa leis de réir na fola agus de thaobh an Tiarna.

Glac leis mar a ghlacfá liom féin.  Sin é Briathar Dé. FR.   Buíochas do Dhia.

ALLELUIAAlleluia,  Alleluia!

Éisteann mo chaoirigh le mo ghlór,  a deir anTiarna,
agus aithním iad agus leanann siad mé.  Alleluia.

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás.   14:25-33.

Bhí sluaite móra ag dul in éineacht le Íosa;  thiontaigh sé thart agus dúirt sé leo:  “Má thig aon duine chugam-sa agus gan fuath a bheith aige ar a athair,  agus ar a mháthair agus ar a mhnaoi

agus ar a chlann agus ar a dheartháireacha agus ar a dheirfiúracha,  agus fiú amháin ar a anam

féin,  ní thig leis bheith ina dheisceabal agam.  Cibé nach ndéanann a chrois a iompar agus

teacht i mo dhiaidh,  ní thig leis bheith ina dheisceabal agam.  Óir cé agaibh ar mhian leis túr a thógáil,  nach suíonn síos ar tús agus an costas a chuntas,  go bhfeice sé an bhfuil go leor aige lena chríochnú.  Muna ndéanann sé sin,  beidh an dúshraith curtha síos aige agus gan ar a chumas é a thabhairt chun críche agus níl duine dá bhfeicfidh é nach dtosóidh ag magadh faoi ag rá:  Thosaigh an duine seo ag tógáil agus ní raibh sé ábalta a chríochnú.  Nó cé an rí,  atá le cogadh a chur ar rí eile,  nach suíonn síos ar dtús agus machnamh an dtig leis,  nach bhfuil aige ach deich míle fear,  aghaidh a thabhairt ar an té a thiocfas roimhe le fíche míle.Muna dtig leis,  le linn dó-san bheith i bhfad uaidh,  cuireann sé teachtairí chuige ag iarraidh coinníollacha síochána.  Mar a gcéanna,  gach duine agaibhse nach dtréigeann a bhfuil aige,  ní thig leis bheith ina dheisceabal agam.

Sin é Soiscéal Dé. FR.  Moladh duit,  a Chríost.

BÁS LE GAIRID:

Máire Joe Uí Dhuibhir, An Luinneach.
Paddy Rodgers, Rann na Feirste/Glascú
Alice Coffey, Machaire Chlochair                      Aif 14/9/13, 7.00i.n.
Bridie Ni Cheallaigh, An Chraoslach.
Nellie Mc Geehan, An Chormhín
Neily Greene, Loch an Iúir.
Kitty Byrns, Glascú/Baile an Droichid.
Bridie Boyle, Cranford/Dobhar
Nóra Sharkey Mullagh Dubh
Elaine Gallagher, Glasgow
John Diver, Gabhla/Baile Dhún Na nGall
Nóra Diver, Gabhla & Coitin.                              Aif C. Míosa 13/9/13,7.00i.n.
Noelle Browne, Baile Shungáin
Anne Gallagher BÁC/Bellaghy.
Aengus Sharkey, Annagaire
Caitlín Blake Machaire Chlochair/Leitir Ceannainn.
Gráinne John Ruaidh, Nic Fhionnghaile, An Ghlaisigh
Annie Mhic Gairbheith, Bun a’Leaca.
Mary Karacochi Hughie Chonaill, Londain/ Bun an Inbhir .Aif C. Míosa 12/9/13,8.00i.n.
Anne Jackson, Glascú & Mín an Chladaigh.

CUIMHNEACHÁIN BÁIS:

Michael Coll, Bóthar na Trá,                                                  Aif 7/9/13, 7.00i.n.
Joe Ó Rabhartaigh, Dún Lúiche,                                            Aif 8/9/13, 10.00r.n D.L.
Pat Doohan Carraig Ui Bhaoill.
Hannah& Francie Ó Rabhartaigh, Carraig a’tSeascáin
Packie Ó Duibhir, Carraig & Carraig Airt.
Anne Hickey An Choitín,                                                       Aif 10/9/13, 8.30r.n.
Bruce Reynolds, New Jersey/An Charraic                             Aif 11/9/13, 7.00i.n.
Jimmy, Gracie Gallagher, Srath Na Corcra                            Aif 12/9/13, 8.30r.n.
Jimmy Diver, am Luinneach,                                                 Aif 12/9/13, 7.00i.n.
Patrick Sullivan &Peter Milano, New York.
Agnes Nic Giolla Bhride, Coitin.
Paddy Doyle Mac Phaidín, Bun a ‘Leaca                              Aif 7/9/13, 7.00i.n
Mary, Colm & Tommy Mc Ginley,Gleann hUalach              Aif 11/9/13,8.00i.n.
Mary Dhonnchaidh, Niall Pheadar,Niall Dhonnchaidh         Aif  13/9/13,8.00i.n.
John Langan, Craoslach                                                         Aif 14/9/13,7.00i.n.
Grace Anne Mulhern, Port Uí Churráin,                                Aif  15/9/13,11.00r.n.

FOGRAI CHNOC FOLA:

Aifrinn: Dé Sathairn 7.00i.n. Dé Domhnaigh 9.00r.n &11.00r.n.

Síor Adhradh    Dé hAoine 10.00rn – 10.00in

Club 100 Cnoc Fola Méan Fómhair: €400 Euro  Rosaleen Ní Fhearraigh Port Uí
Churrain,€200 Gearòid Mac Pháidín An Ghlaisigh,€200 Maureen Ní Fhearraigh an
Luinnigh, €100  Donna Nic Phàidín Stranabrooey,€20 Agnes Ward port Uí Chúráin, €20
Des Beatty, Bunaleaca, €20 Maggie Mulhern Port Uí Churrain, €20 Barney Coyle, Bun
an Inbhir agus €20 ag Pàdraig Doyle Bunaleaca.

AN CHRANNÓG: Eolas ó 074-9532208 ag cfgd@eircom.net nó www.crannog.ie.

Ranganna TEG& Comhrá Gaeilge: Toiseacht Mí Mheán Fhómhair Clárú de dhíth

Scoil Cheoil na Crannóige :Ranganna ceoil do phaistí ag toiseacht arais Dé Luan 9/9/13

Ranganna Ceoil Uirlise do Dhaoine Fásta: ag toiseacht san Fhómhair(ag bráth ar éileamh)

Ranganna Scéalaíocht& Aithriseoireacht do phaistí Déardaoin 12ú 5.00i.n.

Club Caoga: Árais Déardaoin 12ú Mean Fómhair 2-4 Fáilte roimh fir agus mná, buail
isteach!

Cúntóir Teanga: a lorg ag Muintearas Thír Chonaill do scoil i bparóiste Ghaoth Dobhair.
Post páirt-aimseartha,,6 uair a’chloig sa tseachtaine. Seol iarratais agus CV chuig: Síle Uí
Ghallchóir Bainisteoir,mtchg@muintearas.com 074 9532578.Roimh Dé hAoine 13/9/2013.

VEC Oideachas Aosaigh :2 Chúrsa úr ag toiseacht i nGort a’Choirce. (Earnáil Mhiondíola)
Tá na cúrsaí fóirsteanach do dhaoine ar mhaith leo feabhas a chur ar bhunscileanna i mBéarla, Mata agus IT. Cúrsa Béarla(Teastas Sóis.)ag toiseacht chomh maith.ETB. Teastas Sois. Mata agus Bearla saor in aisce. Cúrsa 2 bhlian. Eolas ó Dolores 0861740677 nó 9180871.

Clann Uí Ghallchóir: Teacht le chéile na nGallchóir 6-15ú Mean Fómhair. Eolas uilig
ar www.gallagherclan.org Dinnéar agus Damhsa mór, Ostán Loch Altán ar an 13ú Mean
Fómhair. Ticeidí €30. le Fáil ó Sheán (087 2905952) Maeve (087 7707130)Cathal (087
2404510.)

Acadamh Na hOllscolaíchta Gaeilge!

Beidh na cúrsaí páirtaimseartha seo de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag tosú i mí
Mheán Fómhair in Ionad na hOllscoile, Gaoth Dobhair: Dioplóma sa Ghaeilge, Dioplóma i
Scileanna Aistriúcháin, Dioplóma sa Bhéaloideas , Dioplóma sa Ríomhaireacht don Ghnó
agus Dioplóma i Scileanna Teilifíse. Tuilleadh eolais, cuir scairt ar 074 9531919 nó teigh
chuig www.acadamh.ie nó buail isteach chugainn.

Ranganna Aclaíochta: a reáchtáil ag curam Cloich Cheann Fhaola  in Ostán na Cúirte, sa
linn snámha, Déardaoin 12ú Mean Fómhair, 11.00r.n Eolas 0864085480.

Grúpa Gasóg Ghaoth Dobhair: Beidh tráthnóna clárúchán don Ghrúpa Gasóga (Scouts)
nuabhunaithe – Grúpa Gasóg Ghaoth Dobhair, Dé Luain 9ú Meán Fómhair ag 6.30i.n. i
gClubtheach  CLG Ghaoth Dobhair, Machaire Gathlan.  Fáilte roimh ach duine.

Scoil Dhamhsa Forristal: Tús le ranganna Dé Luain 9ú, Dé Céadaoin 11ú, Déardaoin
12ú i dTeach Jack an Ghlaisigh. Dé Máirt 10ú Anagaire. Ballet, Modern, Tap, Hip Hop agus
Zumba. Eolas ó Deirdre 087 – 2632486.

Ionad Naomh Pádraig:  eolas uilig ar  www.ionadnp.ie no ó 074-9532949.

Post Páirt Aimseartha (19.5 uair) Cocaire in Ionad Naomh Pádraig Mar Chócaire san
Ionad, Cáilíochtaí: Déimhniúcháin HACCP .Seol d’iarratas a chuig Máire san Ionad roimh
Dé hAoine 20/09.Bingo Dhobhair ar siúl san Ionad Dé Satharn 7ú @ 8.30 i.n.  Bus Joe Den
mar is gnáth.Clár Aclaíochta ‘san Ionad i gcomhar leis an HSE achan Dé Luain, @ 4.00
i.n.Ranganna Aclaíochta ag toiseacht san Ionad:  Damhsa Gaelach do dhaoine fásta Dé
Céadaoine 11/09 @ 7.00 i.n., Zumba Dé Céadaoin 11/09 8.30 i.n., Pilates le Sinead Peoples
Dé Luain 16/09 – tosaitheoirí 7.00, meán leibhéal 8.00.

Imeachtaí do Pháistí ag toiseacht san Ionad seachtain 16/09, féach www.ionadnp.ie