«

»

Parish Newsletter – 1st September 2013

Nuachtlitir Ghaoth Dobhair

An Dara Domhnach Fichead 01/09//2013

Aifrinn Na Doirí Beaga: Dé Domhnaigh 8.30 r.n.& 11.00 r.n
Dé Luain  -7.00i.n  . Dé Máirt: 8.30 r.n. & 7.00i.n. Dé Céadaoin: 7.00 i.n.
Déardaoin: 8.30 r.n. & 7.00 Dé h-Aoine: 8.30 r.n. & 7.00 i.n
Dé Sathairn. 7.00 i.n.
Dún Lúiche:       Dé Domhnaigh: 10.00 r.n. Dé hAoine 10.00r.n.
Mín Uí Bhaoill: Dé Domhnaigh: 10.00 r.n. Dé hAoine 10.00r.n.
Síor Adhradh: 7.30 i.n. Dé Mairt go dtí 8.00 i.n  Dé Céadaoin.
Faoisidin: Dé hAoine 9.00 r.n agus 7.30 i.n.

Dé hAoine seo chugainn an chéad Aoine.

Seandaoine: Dhéanfaidh an Sagart fríothaileadh ar na seandaoine & na daoine
tinne an tseachtain seo mar a leanas:

Dé Luain: Coirmhín-Seascann Beag-Na Doirí Beaga.
Dé Máirt, Maidin: Coitín-Cnoc a’ Stolaire &Cois Cladaigh.
Dé Céadaoin Maidin: Dún Lúiche – Mín an Iolair.
Dé Céadaoin i ndiaidh am Dinnéara: Dobhar-Tor, Cró na gCúige.

Aifreann Bhliantúil: Dó theaghlaigh atá ag dréim lé leanbh, ar siúl in Ard Eaglais N.
Adhamhnáin i Leitir Ceannainn ar an 12/9/2013, 7.30i.n. Is é príomh cheiliúraí an Aifrinn
ná An tEaspag Philib Ó Buaidhe.

Ma tá tú ag cur Aifreann in áirithe nó ag fáil cárta  Aifrinn sínithe, ba cheart sin a
Dhéanamh roimh no ndiaidh am Aifrinn sa Sacristy.

Urnaithe Comaoineach

Míle Fáilte romhat,
a Chorp an Tiarna.
Tá tú agam anois
go bhfana tú agam go brach
ó a Neamh-ar-talamh fanacht
gan imeacht agat i mo chroí.
Maith agus mór shláinte go ndéana tú do m’anam.

Na himeachtaí seo a leanas ar ais  ón 2/09/13 – Dé Luain:  Giotár – 6 i.n., Damhsa Gaelach

Ionad Lae Ghaoth Dobhair: Foscailt arís Dé Luain 2ú Mean Fómhair.

Uimhir:                    An tÁth Donnchadh Ó Baoill        S.C. 074 9531155.

An tÁth Brian ÓFearraigh            S.C. 087 9935544.

An Sagart Pádraig Ó Baoighill      S.P.074 9531310.

AN DARA DOMHNACH FICHEAD   C

AN CHÉAD LÉACHT

Sliocht as leabhar Sírach.       3:17-20, 28-29.

A mhic,  déan do chuid oibre le ceansacht, agus na daoine dá dtugann an Tiarna gean is
gradam,  beidh grá acu duit.  Dá airde céim thú, is amhlaidh is córa duit tú féin a ísliú, agus
beidh meas an Tiarna ort; óir is mór é a chumhacht, agus tugann lucht na huirísle onóir
dó.  Níl leigheas ar bith ar ainnise an duine dhíomasaigh, mar tá urchóid plandaithe go ró-
dhomhain ann.  Déanann croí an tsaoi dianmhachnamh ar pharabail, agus is breá leis an
eagnaí cluas aireach.

Sin é Briathar Dé. Buíochas do Dhia.

FREAGRA AN tSAILM:

De bharr do chineáltais,  a Dhia,
rinne tú soláthar do lucht an ghátair.

AN DARA LÉACHT

Sliocht as an litir chuig na hEabhraigh.   12:18-19,  22-24.

A bhráithre,  an rud a bhfuil i ndiaidh teacht go dtí é,  ní rud é a thig linn a thabhairt
isteach,  ní tine fhiáin nó dubhdhorchadas ach oiread,  nó stoirm;  nó fuaim trumpa nó
glór duine ag iarraidh nach labhrófaí focal eile leo.  Ina áit sin,  tá sibh tagtha go dtí sliabh
Síón agus cathair Dé bhí,  go dtí an Iarúsailéim neamhaí san áit ina bhfuil na mílte aingeal
bailithe le chéile go háthasach,  agus comhthionól na gcéadghinte a bhfuil a n-ainmneacha
scríofa sna flaithis;  tá sibh tagtha chuig Dia é féin,  an breitheamh deireannach,  agus chuig
spiorad na bhfíréan a tugadh chun foirfeachta,  agus chuig Íosa,  idirghabhálaí an Chonartha nua.

Sin é Briathar Dé. FR.   Buíochas do Dhia.

ALLELUIA

Alleluia,  Alleluia!

Má bhíonn grá ag duine domh,  a deir an Tiarna,
coinneoidh sé mo bhriathar,  agus beidh grá ag m’Athair dó,
agus tiocfaimid chuige.  Alleluia.

SOISCÉAL

Sliocht as an Soiscéal naofa de réir Naomh Lúcás.   14:1, 7-14.

Nuair a chuaigh Íosa ag caitheamh a choda lá sabóide i dteach dhuine de chinn urra na
bhFairisíneach,  iad seo a bhí ann,  bhíodar ag faire go géar air.  Dúirt sé parabal leo siúd
a fuair an cuireadh,  mar go bhfaca sé iad ag glacadh na gcéad áiteanna ag bord;  dúirt sé
leo:  “ Nuair a bhéarfaidh duine éigin cuireadh chun bainise duit,  ná téigh i do shuí sa
chéad áit,  le heagla go mbeadh cuireadh ag duine eile uaidh ba mhó le rá ná thú,  agus go
dtiocfadh an té a thug an cuireadh duit féin agus dó sin,  a rá leat:  ‘Tabhair áit dó seo,’
agus go gcaithfeá ansin agus náire ort,  an áit is ísle a ghlacadh.  Ach nuair a gheobhaidh
tú cuireadh,  tar agus suí san áit is ísle,  sa dóigh nuair a thiocfaidh an té a thug an cuireadh
duit,  go ndéarfaidh sé leat;  ‘a chara,  gabh níos faide suas;’  ansin beidh onóir ann duit i
láthair gach duine a bhíonn ag bord leat.  Óir gach aon duine a ardaíonn é féin,  ísleofar é,
agus an té a íslíonn é féin,  ardófar é.”  Dúirt sé leis an té a thug an cuireadh dó:  “Nuair a
bhíonn dinnéar a thabhairt agat,  ná cuir glaoch ar do chairde ná ar do bhráithre ná ar do
ghaolta ná ar do chomharsana saibhre,  ar eagla go dtabharfaidís sin cuireadh duitse ar a
seal agus go ndíolfaí arais thú.  Ach nuair a bhíonn fleá agat á thabhairt,  tabhair cuireadh
do bhochta,  do mhairtínigh,  do bhacacha,  do dhalla;  agus beidh sonas ort,  de bhrí nach bhfuil teacht isteach acu le thú a dhíol arais;  mar díolfar thú in aiseirí na bhfíréan.”

Sin é Soiscéal Dé. FR.  Moladh duit,  a Chríost.

BÁS LE GAIRID:

Neily Greene, Loch an Iúir.
Sheila Byrns, Glascú/Baile an Droichid.
Bridie Boyle, Cranford/Dobhar
Nóra Sharkey Mullagh Dubh
Elaine Gallagher, Glasgow
John Diver, Gabhla/Baile Dhún Na nGall
Nóra Diver, Gabhla & Coitin.
Noelle Browne, Baile Shungáin
Anne Gallagher BÁC/Bellaghy.
Aengus Sharkey, Annagaire
Caitlín Blake Machaire Chlochair/Leitir Ceannainn.
Kathleen Bn. Uí Cholla. Doire Beag.                                         Aif C. Míosa 2/9/13, 7.00i.n.
Gráinne John Ruaidh, Nic Fhionnghaile, An Ghlaisigh
Annie Mhic Gairbheith, Bun a’Leaca.
Mary Karacochi Hughie Chonaill, Londain/ Bun an Inbhir.
Anne Jackson, Glascú & Mín an Chladaigh.

CUIMHNEACHÁIN BÁIS:

Síle Ní Bhaoill, Baile an Droichid,                                            Aif 3/9/13, 7.00i.n.
Síle (Cissie) Gillespie ,Bunbeag,                                               Aif 5/9/13, 7.00i.n.
Joe & Maighread Ó Domhnaill, Coitín,                                    Aif 6/9/13,8.30r.n.
Mary Coll, An Charraig,                                                           Aif 6/9/13, 7.00i.n.
Michael Coll, Bóthar na Trá,                                                    Aif 7/9/13, 7.00i.n.
Ownie Ó Gallchoir, Min an Iolair.
Rose Mc Bride, Coitín.
Lorcan Breslin, cois cladaí.
Michael Devanney, Cnoc a’Stollaire /U.S.A.
Pat Igoe, Baile Átha Cliath.
Peigí, Eamonn & Andy Mac Niallais, Baile Lár.
Maire Bhilly, Padaí Jimmy Mac Giolla Bhríde, Baile Lár.
Frank Eamonn Thaidg, Coitín.
Pádraig Mac Giolla Bhríde(B), Carraig an t-Seasgain/Glascú.
Den John &Nellie Nic Giolla Chomhaill, An Ghlaisigh,                Aif 31/8/13, 7.00i.n.
Paddy Doyle Mac Phaidín, Bun a ‘Leaca                                       Aif 7/9/13, 7.00i.n
Bríd,Jackie & Eugene Mac Giolla Chomhaill, An Ghlaisigh.
Tadhg Mac Giolla Choill, Cnoc Fola.

FOGRAI CHNOC FOLA:

Aifrinn: Dé Sathairn 7.00i.n. Dé Domhnaigh 9.00r.n &11.00r.n.

Síor Adhradh    Dé hAoine 10.00rn – 10.00in

Maidin Caife :Chun sochar do Oispís Dhún na nGall. Teach Mc Geever,
Min a’ Chladaigh. Dé Céadaoin 4ú Mean Fómhair 11-8.  Fáilte isteach!

AN CHRANNÓG: Eolas ó 074-9532208 ag cfgd@eircom.net
nó www.crannog.ie.

Ranganna TEG& Comhrá Gaeilge: Toiseacht Mí Mheán Fhómhair
Clárú de dhíth.

Scoil Cheoil na Crannóige :Ranganna ceoil do phaistí ag toiseacht arais
ar an 9úMean Fómhair. Eolas ó 9532208.

Ranganna Ceoil Uirlise do Dhaoine Fásta: ag toiseacht san Fhómhair
(ag bráth ar éileamh) eolas ó 9532208.

Clann Uí Ghallchóir: Teacht le chéile na nGallchóir 6-15ú Mean Fómhair. Eolas uilig
ar www.gallagherclan.org Dinnéar agus Damhsa mor, Ostan Loch Altan ar an 13ú Mean
Fómhair. Ticeidí €30. le Fáil ó Sheán (087 2905952) Maeve (087 7707130)
Cathal (087 2404510.)

Bailiúchán Tuismitheoirí & Cairde D.N.G do dhaoine le Riachtanaisí Speisialta:
Buíochas do achan duine a chuidigh agus a thug tacaíocht. Tógadh €1,505.

Cruinniú i gClubtheach CLG; do dhaoine in  Ard na gCeapairí, Machaire Gathlán, faoin
sconsa atá a chuir in airde ag cosaint éanacha a bhíonn ag neadú ar an talamh i ngnáthóg
speisialta. Dé Luain, 2 Mean Fómhair ag 7.30.

Scoil Dhamhsa Forristal: Tús le ranganna Dé Luain 9ú,
Dé Céadaoin 11ú, Déardaoin 12ú i dTeach Jack an Ghlaisigh. Dé Máirt 10ú Anagaire.
Ballet, Modern, Tap, Hip Hop agus Zumba. Eolas ó Deirdre 087 – 2632486.

Maidin Chaife: Mas mian leat Maidin Chaife a reáchtáil d’Ospís Dhún na nGall ar an
19ú Meán Fhómhair, cuir scairt ar Reiltín (086 3151670) roimh Dé hAoine 6/9/13.

Coiste Scaoil Saor ó Ailse: Tá suíomh úr idirlíon ag an Choiste, is féidir logáil isteach
ag www.scaoilsaor.ie

Scoil Chonaill An Bun Beag: Áth- oscailt  ar an Luan 2ú Meán Fómhair.

Scoil Mhuire Doire Beaga: Áth-oscailt ar an Luan 2ú Meán Fómhair.

Scoil Adhamhnain An Luinnigh: Áth-oscailt ar an Luan 2/9/2013.

Naíonra Phádraig, Dobhar: Áth –oscailt ar an Luan 2/9/2013.

IONAD NAOMH PÁDRAIG  eolas uilig ar  www.ionadnp.ie no ó 074-9532949.

Bingo Dhobhair ar siúl san Ionad Dé Satharn 7ú @ 8.30 i.n.  Bus Joe Den mar is gnáth.

Clár Aclaíochta  san Ionad i gcomhar leis an HSE ag toiseacht Dé Luain, 2ú Mean Fómhair
@ 4.00 i.n.

Béiltí ar Rothaí ar fáil ón Ionad achan Dé Máirt agus Déardaoin.

Na himeachtaí seo a leanas ar ais  ón 2/09/13 – Dé Luain:  Giotár – 6 i.n., Damhsa Gaelach
– 6.00 i.n., Déardaoin:  Piano/Méarchlár – 3 i.n., Dé hAoine:  Tots le Chéile – 11.00 r.n.

Tuilleadh eolais ar na himeachtaí seo ar fáil ó Mháire no Annelene
ag 074 9532949, nó cur ríomh phost chuig ionadnp@eircom.net